فایل اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته تربیت بدنی

دانلود پایان نامه اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

خلاصه طرح:


دانلود تحقیق اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشدچکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حاد مصرف کراتین و محرومیت جزئی از خواب بر عملکرد و سطوح کورتیزول پسران ورزشکار، بود. آزمودنی‌های این تحقیق 30 نفر از پسران ورزشکار هئیت والیبال شهرستان اهواز بودند که حداقل 12 ماه سابقه شرکت در تمرین منظم را داشتند، که بر طبق معیارهای ورود به تحقیق و آگاهی کامل از مراحل اجرای کار به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون بروس برای تعیین زمان رسیدن به خستگی، آزمون لک لک برای بررسی تعادل ایستای آزمودنی­ها و کیت آزمایشگاهی برای بررسی میزان کورتیزول سرم ورزشکاران بود، همچنین از دستگاه مقدمه و بیان مسئله        توجه به خواب و مشکلات و مسائل مربوط به بیخوابی در سالهای اخیر رو به رشد بوده است. این علاقمندی عمدتا ناشی از آگاهی به این حقیقت بوده است که بیخوابی و خستگی در میان جامعه همه گیر شده و به افزایش خطاهای انسانی منجر شده که خود بسیاری مقدمه و بیان مسئله  توجه به خواب و مشکلات و مسائل مربوط به بیخوابی در سالهای اخیر رو به رشد بوده است. این علاقمندی عمدتا ناشی از آگاهی به این حقیقت بوده است که بیخوابی و خستگی در میان جامعه همه گیر شده و به افزایش خطاهای انسانی منجر شده که خود بسیاری     


فهرست

چکیده 7

فصل اول.. 13

مقدمه و بیان مسئله. 14

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 16

اهداف تحقيق.. 17

هدف کلی: 17

اهداف جزئی: 17

فرضيه های تحقیق.. 18

متغیرهای تحقیق.. 18

متغیر مستقل. 18

متغیر وابسته. 18

محدودیتهای پژوهش.... 19

محدوديتهاي قابل كنترل یا قلمرو تحقیق. 19

محدوديتهاي غير قابل كنترل. 19

تعريف عملياتي واژهها و اصطلاحات: 19

فصل دوم.. 20

مقدمه. 21

مبانی نظری.. 21

محرومیت از خواب... 21

اثرات بیخوابی بر ورزش.... 22

مکمل کراتین.. 25

مختصري از جنبهي تاریخی در رابطه با کراتین.. 26

کراتین چکار می کند و چه مطالعات علمی آن را تایید می کند؟. 27

چه کسانی به کراتین احتیاج دارند و از علایم کمبود کراتین چیست؟. 28

مصرف كراتین از نقطه نظر آماری.. 28

انواع کراتین.. 28

کراتین مونوهیدرات خالص.... 28

طریقه مصرف کراتین منوهیدرات.. 29

کراتین به ‌همراه گلوتامین.. 29

کراتین مونوهیدرات به‌همراه گلوکز. 30

کراتین مونوهیدرات مایع.. 30

کراتین اتیل استر. 31

کراتین کری ـ آلکالین.. 31

شیوع مصرف کراتین در بین ورزشکاران. 31

مکانیسم هاي پیشنهادي در مورد عملکرد کراتین.. 32

استراتژيهاي تکمیلی.. 33

اثرات ارگوژنیک.... 34

اثرات زیان آور احتمالی.. 34

ناراحتی هاي معدي و روده اي ( گرفتگی معده، تهوع، اسهال، استفراغ) 34

عملکرد کبد و کلیه. 35

گرفتگی عضله. 35

حفظ نسبت آب توده بدن. 35

نتیجهگیری در رابطه با مصرف کراتین.. 36

کورتیزول چیست؟. 36

چه چیز بر ترشح کورتیزول تاثیر می گذارد؟. 37

ارتباط فعالیت بدنی با ترشح کورتیزول.. 38

برای جلوگیری از ترشح کورتیزول چه باید کرد؟. 39

پیشینه پژوهشی.. 41

پژوهشهای داخل کشور. 41

پیشینههای خارج از کشور. 43

فصل سوم.. 47

مقدمه. 48

روش تحقیق.. 48

جامعه و نمونه آماری.. 48

روش اجرای تحقیق.. 48

نحوه جمع آوری داده ها: 49

آزمون بیشینه بروس.. 49

آزمون تعادل ایستا 50

بررسی سطح کورتیزول. 50

روشهای آماری.. 51

فصل چهارم.. 52

مقدمه. 53

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات فردی آزمودنی‌ها: 53

توزیع داده‌ها 54

آزمون فرضیه‌ها: 55

فرض صفر 1: 55

فرض صفر 2: 57

فرض صفر 3: 59

فرض صفر 4: 61

فرض صفر 5: 63

فرض صفر 6: 65

فصل پنجم.. 68

مقدمه. 69

خلاصه تحقیق.. 69

بحث و تفسیر نتایج تحقیق.. 70

نتیجه‌گیری.. 74

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش.... 75

پیشنهادات کاربردی: 75

پیشنهادات پژوهشی: 75

پیوستها. 76

پیوست 1. 77

پیوست 2

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 3761 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:731 کیلوبایت

 قیمت: 120,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل