فایل های دسته بندی رشته صنایع (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

دانلود کتاب تحقیق در عملیات جلد دوم برنامه ریزی ریاضی

کتاب عالی تحقیق در عملیات برنامه ریزی ریاضی Pdf کیفیت بالا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقيق سيستم عايق كاري و انواع مواد عايق و نقش آن در صنعت نفت و پتروشيمي، كوره هاي صنعتي و صنعت برق

تحقيق سيستم عايق كاري و انواع مواد عايق و نقش آن در صنعت نفت و پتروشيمي، كوره هاي صنعتي و صنعت برق

قیمت : 43,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهبود كيفيت تاير سواري در شركت توليدي لاستيك البرز با استفاده از روش QFD و با بكارگيري تك

مقاله بهبود كيفيت تاير سواري در شركت توليدي لاستيك البرز با استفاده از روش QFD و با بكارگيري تكنيك هاي FMEA , DOE

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش اخلاق در موفقيت سازمانها در عصر اطلاعات

مقاله نقش اخلاق در موفقيت سازمانها در عصر اطلاعات

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مطالعه موردي براي بكارگيري فن آوري اطلاعات وطراحي سايتي براي توسعه مديريت كيفيت

مقاله مطالعه موردي براي بكارگيري فن آوري اطلاعات وطراحي سايتي براي توسعه مديريت كيفيت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تجربه نظام الكتروني وارائه خدمات بهداشتي و درماني در جهان و بررسي ابعاد كيفيت و اصول اخلاقي و

مقاله تجربه نظام الكتروني وارائه خدمات بهداشتي و درماني در جهان و بررسي ابعاد كيفيت و اصول اخلاقي و اجتماعي آن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله فناوري ارتباطات و اطلاعات ابزار مناسب جهت استقرار، نگهداري و بهبود سيستم مديريت كيفيت

مقاله فناوري ارتباطات و اطلاعات ابزار مناسب جهت استقرار، نگهداري و بهبود سيستم مديريت كيفيت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مروري بر رويكرد هاي مختلف در انتخاب پروژه شش سيگما

مقاله مروري بر رويكرد هاي مختلف در انتخاب پروژه شش سيگما

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در سرآمدی

مقاله نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در سرآمدی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی