فایل های دسته بندی رشته صنایع (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

مقاله بهبود كيفيت تاير سواري در شركت توليدي لاستيك البرز با استفاده از روش QFD و با بكارگيري تك

مقاله بهبود كيفيت تاير سواري در شركت توليدي لاستيك البرز با استفاده از روش QFD و با بكارگيري تكنيك هاي FMEA , DOE

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش اخلاق در موفقيت سازمانها در عصر اطلاعات

مقاله نقش اخلاق در موفقيت سازمانها در عصر اطلاعات

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مطالعه موردي براي بكارگيري فن آوري اطلاعات وطراحي سايتي براي توسعه مديريت كيفيت

مقاله مطالعه موردي براي بكارگيري فن آوري اطلاعات وطراحي سايتي براي توسعه مديريت كيفيت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تجربه نظام الكتروني وارائه خدمات بهداشتي و درماني در جهان و بررسي ابعاد كيفيت و اصول اخلاقي و

مقاله تجربه نظام الكتروني وارائه خدمات بهداشتي و درماني در جهان و بررسي ابعاد كيفيت و اصول اخلاقي و اجتماعي آن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله فناوري ارتباطات و اطلاعات ابزار مناسب جهت استقرار، نگهداري و بهبود سيستم مديريت كيفيت

مقاله فناوري ارتباطات و اطلاعات ابزار مناسب جهت استقرار، نگهداري و بهبود سيستم مديريت كيفيت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مروري بر رويكرد هاي مختلف در انتخاب پروژه شش سيگما

مقاله مروري بر رويكرد هاي مختلف در انتخاب پروژه شش سيگما

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در سرآمدی

مقاله نقش و جایگاه تجارت الکترونیک در سرآمدی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی

مقاله مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي تجارب شرکتهاي ايراني در زمينه اجراي مدلهاي INQA/EFQM و ارايه راهکارهاي لازم

مقاله بررسي تجارب شرکتهاي ايراني در زمينه اجراي مدلهاي INQA/EFQM و ارايه راهکارهاي لازم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی