فایل های دسته بندی رشته پزشکی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

دانلود کتاب آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل

کتاب Pdf کتاب آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل ساداتی کیفیت بالا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 7 جراحی قلب

دانلود کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 7 جراحی قلب

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 2 چشم ent

کتاب Pdf تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 2 چشم ent

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب سسیل 2022 ریه ترجمه عالی

کتاب Pdf سسیل 2022 ریه ترجمه عالی کیفیت بالا

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب سسیل 2022 قلب و عروق ترجمه عالی

کتاب pdf سسیل 2022 قلب و عروق ترجمه عالی کیفیت بالا

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران سه جلدی

کتاب pdf مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران کیفیت بالا

قیمت : 89,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب فارماکولوژی پرستاری سبحانی

کتاب pdf فارماکولوژی برای رشته های پرستاری و ... سبحانی کیفیت بالا

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی ساداتی

کتاب Pdf اصطلاحات پزشکی ساداتی بر اساس آخرین سرفصلها

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه ژنتیک پزشکی بر اساس امری و تامسون جبارزاده

کتاب pdf ژنتیک پزشکی امری تامسون مولف پرهام جبارزاده تایپی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی