فایل های دسته بندی اسمبلی - صفحه 1

پکیج فایل اسمبلی

چند پروژه با زبان اسمبلی این فایل شامل چند پروژه نوشته شده با زیان برنامه نویسی اسمبلی است

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ماشین حساب گرافیکی با زبان اسمبلی

این فایل شامل دو ماشین حساب گرافیکی است که به زبان برنامه نویسی اسمبلی نوشته شده. پروژه های به این شکل میتواند تمرین و آموزش خوبی برای کار با کدهای زان برنامه نویسی اسمبلی باشد. جهت شبیه سازی و کامپایل این پروژه باید از شبیه ساز EMU8086 استفاده شود.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود گزارش کاراموزی شرکت مخابرات خراسان رضوی

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلودفایل اسمبلی با emulator + کتاب اسمبلی

فایلی که پیش رو دارید دارای دو فایل در پوشه است که شامل:1- کتاب اسمبلی (فایل pdf) مولف: داریوش عابدینی  99 صفحه2- دو فایل word, pdf که پروژه ای است که با برنامه emulator 8086 نوشته شده که عبارتی را از صفحه کلید گرفته و برعکس آن را در وسط...

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس برنامه دریافت یک حرف و چاپ کامل آن به زبان اسمبلي

دانلود سورس كد و برنامه اجرايي پروژه دریافت یک حرف از یک ماه و چاپ کامل نام آن ماه با زبان برنامه نویسی اسمبلی (assemby)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سورس كد برنامه ادغام کردن دو جمله به زبان اسمبلي

دانلود سورس كد و برنامه اجرايي پروژه ترکیب کردن دو جمله به يکديگر به زبان برنامه نویسی اسمبلی (assemby)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه شمارش تعداد تکرار يک کاراکتر به زبان اسمبلی

دانلود برنامه پيدا کردن تعداد تکرار يک کاراکتر در يک جمله با زبان برنامه نویسی اسمبلی (assemby)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سورس كد و برنامه اجرايي فایل به زبان اسمبلي

دانلود پروژه: 1- جايگزيني کاراکترها در يک جمله 2- پيدا کردن تعداد تکرار يک کاراکتر در يک جمله 3- ادغام دو جمله با يکديگر با زبان برنامه نویسی اسمبلی (assemby)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل