فایل های دسته بندی رشته مامایی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

پاسخ به سوال های زنان

پاسخ به سوال های زنان که زنان خجالت میکشند از دکتر بپرسند

قیمت : 2,000,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود قالب پاورپوینت مامایی

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تم پاورپوینت مامایی

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت ( مامایی )

قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای رشته مامایی

قالب پاورپوینت حرفه ای جهت استفاده در جلسات دفاع  رساله، پایان نامه،سمینار و...

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان سیستم های کنترل کننده اعمال بدن اندوکرین عصبی عوامل موثر بر سیر لیبر و زایمان هورمون ها نوروترنسمیترها اکسی توسین نام هورمون محل ساخته شدن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش همراه و همسردر دوران حاملگی

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، نقش همراه و همسر در دوران بارداری بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : نقش همراه و همسر همراه می تواند همسر ،خواهر و یا یکی از دوستان و یا وابستگان شما باشد کارهای محدودی از نظر عملی وجود دارد که همراه می تواند در صورت ضرورت با انجام آنها به شما و عامل زایمان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش پوزیشن در اختلالات لیبر و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، نقش پوزیشن در اختلالات لیبر و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اتیولوژی اختلالات لیبر و زایمان (دیستوشی) سرویکس خلفی و سفت در شروع لیبر بد قرارگیری، آسنگلیتیسم، سر بزرگ یا عدم فلکشن، عدم آنگاژمان بد فرمی، انواع غیر ژنیکووید، ابعاد محدود انقباضات ناک

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته مامایی بـا عـنـوان، کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : کاربرد ماساژ در بارداری : ماساژ تراپی هم در طی لیبر و هم پس از زایمان با افزایش ترشح آندورفینها روشی مفید در کاهش ترس واضطراب،در کلیه مراحل بارداری و زایمان است.مادر را قادر می سازد

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی