فایل های دسته بندی 🔺پروژه های آموزشی - صفحه 1

پاورپوینت طرح درس الگویابی ریاضی اول دبستان تمام ساحتی

دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی اول با روش فعال تدریس با استفاده از بازی و دست ورزی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اموزش سایت کسب و کار

در این مقاله شما را با یک سایت پول ساز اشنا میکنیم‌

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ی هفتگی پایه پنجم دبستان

دانلود فایل برنامه ی هفتگی پایه پنجم دبستان فایل ورد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عملکردی نگاره ها

دانلود فایل ورد آزمون عملکردی نگاره ها فارسی اول دبستان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عملکردی ریاضی اول دبستان

دانلود فایل ور دآزمون عملکردی ریاضی اول دبستان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس گوارش علوم چهارم با روش حل مسئله

دانلود طرح درس گوارش علوم چهارم با روش حل مسئله

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی دوم با رویکرد سازنده گرایی با موضوع نمودار ستونی

دانلود فایل طرح درس ریاضی دوم با رویکرد سازنده گرایی با موضوع نمودار ستونی

قیمت : 47,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم ج کارورزی تفکر هفتم مهار عصبانیت

دانلود فرم ج کارورزی درس تفکر هفتم کنترل خشم

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی