فایل های دسته بندی رشته صنایع غذایی (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

دانلود کتاب جایگزین های چربی سالار باشی و حیدری

کتاب تابپ شده جایگزینهای چربی (جایگزین چربی) Pdf کیفیت عالی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت یکی از آنها

دانلود تحقیق تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت یکی از آنها ۲۲ ص فرمت word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ترکیبات شیمیایی چای

دانلود تحقیق ترکیبات شیمیایی چای ۱۱ ص فرمت Word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق داروگیاهی

دانلود تحقیق داروگیاهی ۹ ص فرمت word فهرست مطالب مقدمه 2 تاریخچه 3 داروسازی گیاهی مدرن 4 آزمایشات بالینی 5 شیوه استفاده 6 ایمنی 6 قوانین و مقررات دولتی 6 نقد علمی 7 سیستم‌های تجاری 7 آفریقا 7 آمریکا 7 چین 7 ایران 8 باورها 8 منابع: 8

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق روغن نارگیل

دانلود تحقیق روغن نارگیل ۸ص فرمت word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زعفران

دانلود تحقیق زعفران ۱۶ ص فرمت word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شیر (خوراکی)

دانلود تحقیق شیر (خوراکی) ۱۸ص فرمت word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کارخانه قند

دانلود تحقیق کارخانه قند ۱۳ ص فرمت word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تبیین عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی

دانلود تحقیق تبیین عوامل خطر و تاثیر هر یک در مزارع پرورش مرغ گوشتی ۲۵ ص فرمت pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی